Sporarbeid ved Geithus 18. mai og 22. - 25. mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. I den forbindelse vil det tirsdag 18. mai og i pinsehelga (22. – 25. mai) foregå sporarbeid ved Geithus stasjon.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet pakking (stabilisering) av spor, utskifting av masser under spor og sporveksler samt utskifting av sviller i søndre ende av stasjonsområdet I arbeidet vil det blant annet bli benyttet skinnegående spesialmaskiner samt diverse støyende håndverktøy.

Detaljer om arbeidet tirsdag 18. mai
Arbeidet vil foregå på dagtid, og vil innebære støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av spor og sporveksler. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at lokale helsemyndigheter og politi er varslet om det planlagte arbeidet.

Detaljer om arbeidet i pinsehelga 22. – 25. mai

Natt til lørdag 22.5. (03.00-07.00): Utskifting av ballastpukk samt pakking (stabilisering) av sporene.
Dagtid lørdag-mandag (07.00-19.00): Utskifting av sviller under spor og sporveksler.
Natt til tirsdag 25.5. (21.00-03.00): Pakking (stabilisering) av sporveksel i nordre ende av stasjonsområdet.

Hvorfor skifter vi pukk i sporet?
Ballastpukk bidrar til å sikre at sporene ligger stabilt og med riktig sporgeometri (linjeføring). Over tid utsettes pukken for påkjenninger som blant annet innebærer at pukken knuses. Etter hvert blir det så mye finstøv at pukken mister evnen til å drenere vann. Sporene blir dermed mindre stabile, mer utsatt for telehiv og oppblomstring av uønsket vegetasjon i sporet. Gjennom å skifte ut ballastpukken, sørger vi for at sporene atter ligger stabilt, noe som blant annet er viktig for å forhindre solslyng.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Påvirker togtrafikken
Arbeidet ved Geithus utføres samtidig med omfattende og nødvendig vedlikeholdsarbeid på Sørlandsbanen gjennom pinsehelga. Den ordinære togtrafikken på Randsfjordbanen påvirkes av arbeidene. Togselskapene har mer informasjon om det alternative transportopplegget på sine hjemmesider og apper.

Alternativ overnatting
I forbindelse med arbeidene i Geithus er det aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at hotellovernatting må bestilles minimum tre døgn før varslet oppstart av arbeidene. For at søknaden skal bli registrert må du fylle ut dette Kontaktskjema

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no