Bergen/Fløen: Sprengning i gamle Ulriken tunnel i juni

I de første 180 meterne fra tunnelåpningen i Fløen, skal vi utvide tverrsnittet på gamle Ulriken tunnel ved å sprenge. Vi skal også fjerne sporene i denne delen av tunnelen. På kartet er disse 180 meterne den delen som er markert med grønt.

Fløen: I perioden mars-juni skal vi utvide de første 180 meterne av gamle Ulriken tunnel. Sprengningssonen er markert med grønt.

Sprengning og pigging fra mars til juni

Tunnelarbeidet startet i midten av mars og vil trolig pågå ut juni måned. Stein fra tunnelen vil bli transportert ut via Kalfarveien i denne perioden.

Sprengningsarbeidet vil foregå på dagtid mandag-lørdag mellom kl. 07 og 19, og man vil merke støy og vibrasjoner både fra boring og fra selve sprengningen. Det vil bli sprengt en til to salver per dag.

Videre blir det meisling (pigging) til grøfter langs tunnelveggene, og dette arbeidet vil også medføre støy.   

Varsling

Man kan få varsel på tekstmelding/SMS før hver sprengning. For å melde seg på varslingen, sender man en SMS med teksten ULRIKEN til nummeret 27333. Tjenesten er gratis.

For å melde seg av igjen sender man ULRIKEN STOPP til 27333. 

Sprengningene vil i tillegg bli varslet med sirene når arbeidet pågår nær tunnelåpningen.

Videre sprengning

Senere skal vi også sprenge flere steder videre gjennom tunnelen, i sonene som er markert med blått på kartet. Dette skal etter planen gjøres på senhøsten, etter at vi har sprengt fra Arnasiden av tunnelen i en periode.


Kontaktpersoner i Bane NOR ved spørsmål om arbeidet: 
(mandag-fredag kl. 09-15)

Byggeleder Kristine Hausberg Kjeilen
E-post: kristine.hausberg.kjeilen@banenor.no
Telefon: 928 36 003

Nabokontakt Johan Kråkenes
E-post: johan.krakenes@banenor.no
Telefon: 908 72 100