Arbeid i sporet ved Skotselv stasjon 22. september - 27. oktober

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 22.9. – 27.10. foregå arbeid i sporet ved Skotselv stasjon.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på dagtid (07-17) i perioden. Arbeidet vil innebære støy, blant annet knyttet til bruk av diverse skinnegående spesialmaskiner og utstyr for fjerning av pukk, påfylling av ny pukk samt pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte naboer.

Hvorfor skifter vi ut pukken under sporet?
Ballastpukken under skinnene og svillene utsettes for store krefter fra tunge tog. Over tid slites pukken ned. Dette fører blant annet til at pukken etter hvert får dårligere evner til å drenere unna nedbør. Når vann blir stående i sporet svekkes stabiliteten, og sporanleggene blir mer utsatt for blant annet solslyng og telehiv.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no