Arbeid i sporet ved Geilo 15. - 22. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. Nå bytter vi ut gamle sviller i en sporveksel i vestre enden av stasjonen.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne anleggsmaskiner. Arbeidet vil foregå i tidsrommet fra ca. kl. 24.00-10.00 de aktuelle nettene i perioden 15. – 22. september.

Togtrafikken forbi arbeidsstedet skal gå som normalt i hele perioden. Det blir altså ikke kontinuerlig støyende arbeid, men aktiviteten vil innebære korte perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy og spesialutstyr.

Hvorfor skifter vi sviller?
Svillene i sporvekselen i vestre ende av Geilo stasjon er gamle og utslitte, og må derfor byttes ut. Nye sviller bidrar til økt stabilitet og bedre sporgeometri. Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer.

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med

Byggeleder Per Edvin Fjeldbu
Mobil:    456 30 837 (08-16)
E-post:   fjeldp@banenor.no

Byggeleder Ragnar Lid
Mobil:    916 59 209 (08-16)
E-post:   rlid@banenor.no