Arbeid i sporet mellom Krekling og Skollenborg 13. november

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det lørdag 13. november foregå arbeid knyttet til utskifting av masser under sporet på delstrekning mellom Krekling og Skollenborg.

Arbeidet utføres av Spordrift AS og Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 04.00 og 18.00. Arbeidet vil innebære støy, blant annet knyttet til bruk av diverse skinnegående spesialmaskiner og utstyr for fjerning av pukk, påfylling ny pukk samt pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte naboer.

Hvorfor skifter vi ut pukken under sporet?
Ballastpukken under skinnene og svillene utsettes for store krefter fra tunge tog. Over tid slites pukken ned. Dette fører blant annet til at pukken etter hvert får dårligere evner til å drenere unna nedbør. Når vann blir stående i sporet svekkes stabiliteten, og sporanleggene blir mer utsatt for blant annet solslyng og telehiv.

For mer informasjon om arbeidet som skal utføres, ta gjerne kontakt med:

Marius Benmessaoud-Tangen
Anleggsleder Spordrift AS
Tlf.:        906 50 084
E-post: marius.benmessaoud-tangen@spordrift.no