Arbeidet med strømforsyningsanlegget fortsetter utover høsten

Bane NOR fortsetter arbeidet med å fornye strømforsyningen på Sørlandsbanen. Strekningen Egersund – Sandnes ble ferdig i fjor, og samtidig startet arbeidet på strekningen Moi - Egersund. Det siste året har det pågått boring av mastefundamenter på strekningen, og i sommer har master blitt fløyet inn og montert.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Masteløft med helikopter i sommer. Foto: Erik Torjesen/Bane NOR

Utover høsten skal følgende gjøres:

 • Fullføre montering av nye master
 • Komplettere mastene med utliggere og festemateriell for KL (kontaktledning)
 • Arbeide med montering av åk
 • Ferdigstille arbeider med jordinger og returledninger
 • Trekke AT-liner (AT=autotransformatorer)
 • Feste AT-kabler i tunnelene
 • Etablere kummer og trekkerør for lavspentinstallasjoner
 • Montere reservestrømstransformatorer
 • Ferdigmontere autotransformatorer

Fram til 7. desember arbeides det daglig mandag til torsdag fra kl. 12:22 til kl. 17:45. I helgene arbeides det fra lørdag kl. 15:00 til søndag kl. 11:15.

Men i noen helger blir den togfrie perioden utvidet til 36 timer; fra lørdag morgen kl. 04:45 til søndag kl. 15.30. Dette gjelder følgende helger:

 • 9. september – 10. september
 • 30. september – 1.oktober
 • 28. oktober – 29. oktober
 • 11. november – 12. november
 • 18. november – 19. november

I disse periodene blir det redusert togtilbud på strekningen Stavanger-Moi. Les mer om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.