Sørlandsbanen, Bergensbanen og Flåmsbana

Vedlikehold av jernbanen pågår året rundt, og mye arbeid kan gjøres mellom togavgangene. Arbeid som krever lengre økter uten togtrafikk, blir ofte gjort om natten for å unngå stans i trafikken. Ulempen er at arbeidet kan støye en del, og målet vårt er at du som nabo til jernbanen alltid skal være informert på forhånd.

På denne siden legger vi ut varsler om større planlagte arbeider som berører naboene våre. Vi bruker også sms-varsling og i enkelte tilfeller post og annonser i lokale aviser for å informere deg som nabo.

(Foto: Atle Havnerås)