Påskearbeid på Østre linje

Det blir stor aktivitet mellom Ski og Mysen i påsken. Østre linje forsterkes med både nye skinner og sviller. Noen arbeider er av kortvarig art, andre kan støye mer enn andre. For arbeid på Tomter og Askim stasjon tilbyr vi alternativ overnatting.

Her finner du oversikten som viser når vi skal jobbe, hvor og hva vi gjør i ditt nabolag.

Tomter stasjon, sporvekselbytte:

imagedh2nq.png

Aarsleff Rail AS

Arbeider fra 01.04 kl. 04.00 – 04.04 kl. 12.00. Fra ca. kl. 06.00 01.04 starter mer støyende arbeid med kapping og rivning.

 

Askim stasjon, sporvekselbytte

image2johy.png

Aarsleff Rail AS

Arbeider fra 02.04 kl. 08.00 – 07.04 kl. 23.00 med kapping og rivning og motering av ny sporveksel.

 

 

Drømtorp planovergang, skinnebytte

imagevz1ak.png

Aarsleff Rail AS

Arbeidene gjennomføres i perioden 02.04.23 til 07.04.23. Blir stengt ca 2-3 timer for biler. Omkjøring via Leikvollveien. PLO holdes åpen for gående og syklende

Kråkstad, KL-fundamenter

imagex7sl.png

InfraNord as

Her skal vi bruke et tog med borerigg for å bore og sette nye KL-fundamenter. Arbeidet utføres på Kråkstad stasjon lørdag 01.04.23

Knapstad – Spydeberg A

image9eie.png

Aarsleff Rail AS

- Km. 18,640 – 20,120 (sammenhengende) 03.04 kl. 10.00 – 09.04 kl. 07.00 (Knapstad - Spydeberg A)

 

Spydeberg B – Glommabruene

 
   

 

imagez945m.png


Aarsleff Rail AS

- Km. 20,581 – 23,929 (sammenhengende) 03.04 kl. 11.00 – 09.04 kl. 07.00