Digitaliseringen av Østfoldbanen mellom Oslo og Ski er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå gjør vi forberedende arbeider mellom Oslo og Ski.

Illustrasjonsfoto fra Østfoldbanen. Foto: Kari Fremstedal, Bane NOR

I slutten av 2023 vil tekniske hus bli montert på Kolbotn. Prosjektet har montert nye tekniske hus på Bekkelaget, Ljan, Holmlia og Oppegård.

I 2023 skal vi trekke kabler i føringsveier og installere koblingsskap på stasjoner og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Samtidig vil vi begynne med å sette opp stolper for de nye skiltene som etter hvert skal erstatte dagens signaler. 

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av dem som bor nær jernbanen, vil bli berørt av arbeidene.

For å trekke kabler må vi i enkelte perioder tilpasse betongelementer ved hjelp av betongsag. For å komme ut på jernbanelinjen bruker vi også skinnegående materiell og andre fremkomstmidler for å ivareta effektiv byggeperiode. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19:00 og 07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre. Vi skal ikke gjøre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom klokken 23:00 og 01:00. 

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsel på SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Arbeider i påsken: I påsken er det stans i togtrafikken mellom 6. og 10. april. Da skal vi jobbe i og ved jernbanesporet fra Bekkelaget tunnel, via Ljan og til Holmlia stasjon med blant annet trekking av kabler. Arbeidstid er fra kl 07.00 - kl 19.00. Vi bruker skinnegående maskiner som støyer noe. Lokk til kabelkanaler skal åpnes og lukkes. Det skal også borres i skinner slik at vi kan forberede neste generasjons drivenheter for ERTMS. Det vil bli borret mellom 8 og 10 hull per stasjon. Det vil ikke ta mer enn 1 - 2 min per hull, men selve borringen kan oppleves som støyende. Vi vil dekke til, og forsøke å minimere lyden fra borringen.

I Oppegård kan det bli anleggsarbeider mellom 8. og 10. april tilsvarende arbeidene beskrevet over. 

Andre arbeider i perioden er installasjon av fiber og Telekom i tekniske hus, dette er ikke støyende arbeider.

Arbeidslagene vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Prosjektet vurderer eventuell ulempe vi påfører naboene.

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter. Åpningstider er mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager er kl. 09:00-15:00.

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.