Vi skifter skinner mellom Lunner og Roa

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Gjøvikbanen. I perioden 21. juli til 10. august vil det foregå utskifting av gamle skinner på deler av strekningen mellom Lunner og Roa.

Arbeidet blir utført av NRC AS på oppdrag fra Bane NO, og vil foregå i tidsrommet 01.00-09.00 hver natt i den aktuelle perioden.  Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Det blir ikke kontinuerlig støyende arbeid, men aktivitetene vil innebære korte perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta gjerne kontakt med:

Åge Knutsen
Prosjektleder Bane NOR
Mobil: 916 56 224
E-post: Age.Knutsen@banenor.no