Svillebytte Grensebanen

Varsel om helgarbeide Kongsvingerbanen Bane NOR moderniserer Kongsvinger banen. I den forbindelse vil det i perioden 10/8 – ca. 13/9 2022 foregå arbeider på Kongsvinerbanen mellom Åbogen og Kongsvinger

Bane NOR moderniserer Kongsvinger banen. I den forbindelse vil det i perioden 10/8 – ca. 13/9 2022 foregå arbeider på Kongsvingerbanen mellom Åbogen og Kongsvinger (km 112,000 – 107,00). Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må påregnes. Arbeidene omfatter bytte av sviller, sporjustering og sveising. 

Arbeidstider

Arbeidene vil foregå hver dag mellom 06:00 – 20:00, onsdag den 10/8 klokken 07:00 – tirsdag den 13/9 klokken 19:00.

Hvorfor Helg?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Kontaktpersoner RailCom AS

Frank Enger
Anleggsleder
Mobil: 916 28 502
E-post: frank.enger@railcom.as

Eller

Bengt-Gøran Ryman

Prosjektleder

Mobil: 974 34 023

E-post: bengt.goran.ryman@railcom.as

 

Kontaktperson BaneNor

Odd Albert Nygård

Byggeleder

Mobil: 916 57 535

E-post: odd.albert.nygard@banenor.no