Støyende arbeider ved Mossehallen

Dette varselet gjelder støyende arbeider fra boring av tunnelåpning ved Mossehallen. Boring i fjellet vil gi støy over grenseverdi for to boligbygg på Nedre Bjerget på dagtid i ca. 3 uker.