Storstilt modernisering av sporveksler i Ås

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. I løpet av juli skifter vi ut sporveksler i begge ender av stasjonen.

Arbeidet blir utført av Banedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og skal etter planen være avsluttet innen 1. august. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og kraner for å heise inn de nye sporvekslene. De nye sporvekslene har blant annet flere drivmaskiner, noe som gjør at de er mer robuste og mindre sårbare for tekniske feil som kan føre til forsinkelser og stans i togtrafikken.

Arbeidet er i utgangspunktet planlagt gjennomført på dagtid (ca. 07-17). Vi kan imidlertid ikke utelukke at nattarbeid kan bli nødvendig (se lenger ned for nærmere forklaring).

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortere perioder med kraftigere støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

Nattarbeid kan forekomme
Selv om arbeidet i utgangspunktet er planlagt gjennomført på dagtid, kan det bli nødvendig å utføre støyende nattarbeid. Omfanget av eventuelt nattarbeid, vil i stor grad være avhengig av vær- og temperaturforhold. Hvis temperaturen i skinnene er for høy, kan ikke gamle og nye skinneskjøter kappes og sveises på dagtid, blant annet pga. risikoen for solslyng.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.