Sporvekselarbeid ved Etterstad

Bane NOR vedlikeholder og fornyer Gjøvikbanen og skal skifte ut sporveksel 301 på Oslo S. Vi må dessverre benytte utstyr og maskiner som medfører en del støy. Se kartutsnitt og varslingsområde for naboer i sirkel

 • Forberedende arbeider: 5.9 og 6.9 fra 01:00 til 05:00
 • Hovedarbeid: Lørdag 10.09. kl. 00:10 til og med mandag 12.09 kl. 04:00
 • Etterarbeid:Nette fra 13.09. til og med 14.09. fra kl; 01:00 – 06:00
  med sveising og sliping. Deretter vil det bli stille frem til
  den 20.09.
  Fra 20.09 er det planlagt 2.gang-pakking som medfører noe støy f ra kl. 01:00 – 05:00. Når 2.pakking er gjrnomført må skinnene nøytraliseres. Arbeidet vil pågå på natt f ra 21.09 – 26.09 f ra kl. 01:00 –
  05:00. I dette arbeidet kan det forekomme kapping og
  sliping.

Det vil bli brukt pukksuger til vakumgraving,
skinnegående gravemaskin, skinnegående dumper og
skinnegående kran med tilhørende sporvekseltog, samt
kappe/slipeutsyr og sveise/slipeutstyr.

I forbindelse med nattarbeidet tilbyr Bane NOR alternativ overnatting. Kontakt kundesenter@banenor.no for mer informasjon.

Vi beklager ulempene.