Sporadisk nattarbeid på Nittedal til 1. juli

For å få ferdig det nye kontaktledningsanlegget rundt Nittedal stasjon må vi fortsette å jobbe med dette om nettene fram til 1. juli. Dette er arbeid som bare kan gjøres om natten, når det ikke går tog og det ikke er strøm på ledningsanlegget.

Det gamle kontaktledningsanlegget skal byttes ut med nytt. Her ser vi nye master i metall. Noen av de gamle i tre står fortsatt. Foto: Svein-Henning Hjertaker, Bane NOR.

Arbeidet med å montere nye kontaktledningsmaster og tilhørende komponenter foregår hver natt, også i helgene, mellom kl. 22 og 07.

Hva arbeider vi med?

Arbeidet med å få på plass nytt kontaktledningsanlegg har foregått siden januar. Det er arbeid vi må gjøre om nettene når det ikke går tog, og det blir nødvendig å fortsette fram til 17. juni. Arbeidet omfatter først og fremst montering av nye master til kontaktledningen og vil foregå sporadisk og beveger seg langs jernbanelinja.  Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Vi bruker skinnegående lastebil, gravemaskin og maskin med lift for å gjøre dette monteringsarbeidet. I tillegg blir det noe bruk av manuelle verktøy, som for eksempel muttertrekker.

Vi unngår det mest støyende arbeidet i innsovningsperioden, mellom kl. 23 og 01 og kjører maskinene på lavere turtall enn på dagtid for å begrense støyen.

Støyen fra dette arbeidet vil i hovedsak ikke overstige grenseverdiene for arbeid på natt. Det vil foregå sporadisk og bevege seg over et stort område. Dersom du likevel mener at du har spesielle behov for alternativt overnatting, kan du kontakte vår nabokontakt.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er senest kl. 12 tre dager før du er tilbudt overnatting.

Hvis du har andre spørsmål om arbeidet med å få på plass nytt kontaktledningsanlegg på nettene fram til 1. juli kan du kontakte:

Nabokontakt Riffat Sultana, e-post: gjovikbanen@banenor.no eller mobil 903 68 431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Frank Kobbhaug - mobil: 975 70 765 eller e-post: frank.kobbhaug@banenor.no