Sommerarbeid på Østre linje 2022

Sommer på Østre linje

Tradisjonen tro er sommeren tidspunktet for lengre arbeidsøkter på vei og bane. Da er det tiden for å få gjort unna mye vedlikehold når mange har fri, og færre pendler til studier eller jobb. Også i år vil Bane NOR forsterke og fornye banestrekningen mellom Kråkstad og Sarpsborg.

Vi går i gang fra 25. juni og holder på til 7. august. I perioden vil det utføres noen større prosjektarbeider og en stor mengde vedlikeholdsarbeid. Sommerens arbeid må til for å kunne åpne Follobanen i desember. Den nye strekningen vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski og sørge for flere togavganger sørøst for hovedstaden. Det gir oss muligheten til å jobbe godt med Østre linje.

Hete dager kan gi støyende netter

Når vi stenger togtrafikken, benytter vi samtidig muligheten til å vedlikeholde jernbanen. Det må til fordi mange daglige togavganger over tid sliter på infrastrukturen. I sommer skal vi blant annet bytte ut skinner, sviller og sporveksler. Dette arbeidet er ikke nødvendigvis noe passasjerene merker gevinsten av – det skal sikre at togene går og at sikkerheten er på topp. En risiko for vedlikeholdet er sommervarmen. Blir det hett kan skinnene få for høy temperatur. Da må jobben flyttes til natten.

Arbeidene på Østre linje er planlagt på dagtid fra kl. 07:00 til 19:00. Det er i utgangspunktet ikke behov for nattarbeid, men hvis det derimot skulle oppstå behov for nattarbeid på grunn av vær -og ekstrem varme, vil eget varsel bli sendt.

Vesteng planovergang

Bane NOR skal utføre arbeider ved Vesteng planovergang, sør for Mysen stasjon, i sommer fra 1.06.2022 - 14.08.2022. Eksisterende planovergang skal saneres og erstattes av en kulvert for å redusere risikoen med planoverganger og øke sikkerheten.

Arbeidene består av:

Etablering av riggområde, felling av trær, utgraving av masser, bygging av kulvert og veisystemer, midlertidig fjerning av skinnestiger, midlertidig omlegging av eksisterende kabler, utbedring av overvann og VA anlegg, utbedring av kontaktledningsanlegg, tilbakelegging av skinnestiger, fjerning av gammel planovergang, etablering av gjerder langs spor, opprydding av riggområde. Planovergangen fjernes etter at kulvert tas i bruk. Det blir kontorbrakker for prosjektet i området.

Støy kan komme fra bruk av:

 • Diverse håndverktøy som for eksempel motorsag, vinkelsliper osv
 • Inn og utlasting med lastebiler
 • Anleggsmaskiner som gravemaskin
 • Kran for heising av kulvertelementer
 • Sveising av skinner
 • Pakkmaskin for pakking av spor

Dette er vedlikeholdsarbeidet:

 • Skinnebytte mellom Langnes og Askim
 • Svillebytte mellom Tomter og Spydeberg
 • Påleggsveising Glommabruene mellom Langnes og Spydeberg
 • Kabelbytte Trafo Kråkstad-Mysen:
  • Kråkstad – Tomter        
  • Tomter – Spydeberg
  • Spydeberg - Askim
  • Askim - Mysen
 • Generiske kontroller KL -Kråkstad-Rakkestad
 • Svillebytte bru over Mysenelven
 • Mysen PLO -strail, asfalt, pakking
 • Limskjøter
 • Påleggsveising
 • Generiske kontroller KL Kråkstad-Rakkestad
 • Generisk sporveksel varme -alle stasjoner.

FAKTA – Arbeidet som skal gjøres i sommer på Østlandet

Oslo S er stengt: Hele eller deler av stasjonen er stengt i 10 timer om natten i helgene 25-26. juni, 16-17. juli, 23-24. juli og 30-31. juli.

 • Østover fra Oslo: Oslo S-Rygge og Oslo S-Mysen/Rakkestad er stengt fra 25. juni til og med 7. august.
 • Vestover fra Oslo: Sandvika-Asker (kun lokaltog L1) er stengt fra 2. juli til og med 31. juli. Asker-Spikkestad/Gulskogen/Sande er stengt i perioden 2. juli til og med 31. juli. 
  Nordover fra Oslo: Oslo S-Gjøvik er stengt fra 17. juni til og med 19. juni. Oslo S – Roa 20. juni til 22. juni. Gardermoen-Lillehammer er stengt fra 9. august til og med 4. september.
 • Oslo S: alle busser har avgang fra spor 19 og ankomst Tollbugata
  På Oslo S vil alle busser gå fra spor 19. Alle busser vil ha endeholdeplass på grusplassen i Tollbugata, ved Børsen, et steinkast unna Oslo S. På lokale togstasjoner er bussholdeplassene merket med gult der det går buss for tog.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om arbeidene, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på epost kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag-fredag kl.08:00 - 19:00 og lørdag-søndag/helligdager kl.09:00 - 15:00.