Sliping av sporveksler ved stasjoner på Kongsvingerbanen 19. - 25. juli

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i perioden 19. – 25. juli foregå sliping av sporveksler ved flere stasjoner langs banen. Sliping av skinner og sporveksler gir bedre sporkvalitet, og bidrar til å redusere støyen fra tog som passerer.

Arbeidet utføres av Speno International og Grenland Rail på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01.00 og 04.30 de aktuelle nettene i perioden. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støybelastningen ikke vil være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg.

Her skal vi slipe skinner og sporveksler

  • Natt til 20. juli: Fetsund stasjon
  • Natt til 21. juli: Sørumsand og Blaker stasjon
  • Natt til 22. juli: Haga stasjon
  • Natt til 23. juli: Årnes stasjon
  • Natt til 24. juli: Seterstøa, Disenå og Skarnes stasjon
  • Natt til 25. juli: Skarnes stasjon

Den skinnegående spesialmaskinen har slipesteiner som sørger for bedre sporkvalitet og økt levetid på skinnene. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves forskjellig fra det man er vant til, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no