Påskeinnsats på Follobanen

Bane NOR ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av Follobaneprosjektets anleggsområde. I denne artikkelen informerer vi om arbeid på jernbanen i påskeuken 14. - 18. april 2022.

Bane NOR har flere byggherreteam på plass for å følge opp arbeidet i påsken. Arbeidet som gjøres i påsken er blant annet avgjørende for at vi skal kunne åpne nye Ski stasjon i august og for trafikk gjennom Blixtunnelen i desember.
Foto: Aksel Jermstad/Bane NOR

Påskedagene er en togfri periode på flere togstrekninger på Østlandet. I den anledning utføres det også viktig arbeid i tilknytning til utbyggingen av Follobanen.

Den togfrie perioden i påsken starter torsdag 14. april. Frem til dette vil det være vanlig aktivitet i anlegget.

Påskearbeid ved Oslo S og Middelalderparken

Når det ikke er ordinær togtrafikk i påskedagene, skal Bane NOR sammen med entreprenøren utføre spor- og skinnebytte samt signal- og kontaktledningsarbeid ved Oslo S.

I området ved Oslogate 3 og under den hviten brua ved Oslo S (Nordenga bru) skal det brukes en maskin som pakker grus/stein (pukk) som ligger jernbanesvillene, slik at jernbaneskinnene blir stabile og justert når togene skal kjøre i dette området. Det vil være noe støy fra dette arbeid når det benyttes maskiner og aggregater. Lurer du på hvordan dette gjøres – og høres ut kan du ta en titt på videoen fra tilsvarende arbeid i Moss: https://www.youtube.com/watch?v=SIpeW9DTc7M

Når det ikke er ordinær togtrafikk i påskedagene, skal Bane NOR sammen med entreprenøren blant annet utføre spor- og skinnebytte samt signal- og kontaktledningsarbeid ved Oslo S. Foto: Tore Dyrhaug Mo/Bane NOR

Loenga

På Loenga skal det gjøres jernbaneteknisk arbeid, blant annet ferdigstilling og tilkobling av kontaktledning for Østfoldbanen ut fra Oslo. Dette er ikke støyende arbeid, men det vil være både anleggstrafikk og bruk av maskiner og utstyr i dette området.

I tillegg til arbeidene som Follobaneprosjektet utfører, fornyer Bane NOR jernbanens signalanlegg flere steder i Oslo sentrum. Naboer som bor nær jernbanen vil bli berørt av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten. Arbeidet starter på Loenga, deretter Lodalen før vi fortsetter på de andre strekningene. I påsken vil det også bli utført arbeid mellom Loenga (Dyvekes bru) og Bekkelagstunnelen (Kongshavnveien 34). Arbeidet foregår på dagtid, kl.07:00 – 19:00.  Dette arbeidet vil også fortsette etter påsken, frem til 20.06. Mer info om disse arbeidene finner du nederst på denne siden.

Innspurt i Ski

I Ski nærmer vi oss en ferdig stasjon. Før det kan gå tog på strekningen, og før vi åpner Blixtunnelen i desember, er det mange detaljer som skal på plass. Arbeidene i påsken er også forberedelser til den store sommerjobben når Bane NOR sammen med entreprenøren skal gjøre signal- og kontaktledningsarbeid og støpe fundamenter.I august åpner Ski stasjon. Nå er det innspurt. Foto: Bane NOR

Ved Ski stasjon vil det i påsken være ordinært anleggsarbeid og arbeid med ferdigstilling av undergangen, grøntområde, servicebygget og publikumsområdet.  Dette er ikke støyende arbeid, men det vil være både anleggstrafikk og bruk av maskiner og utstyr i dette området.

Ved Kappeldammen, ved inn/utgang til Blixtunnelen, vil det benyttes en skinnegående borerigg og ved morene skal det utføres skjæring av skinner og legging av ballast (stein/grus). Det vil også utføres kapping av spunt i området ved Morenen. Dette kan oppleves som støyende for de nærmeste naboene. Arbeidet pågår kl. 07.00-19.00.  

Ordinært anleggsarbeid i påsken

Bane NOR arbeider døgnkontinuerlig i den togfrie perioden i påsken, og vil sammen med entreprenørene tilrettelegge slik at arbeid som støyer mest - så langt som mulig - legges utenom innsovningsperioden.  Det skal ikke arbeides mellom kl. 23.00-01.00

Det vil i tillegg til arbeidet i påskedagene pågå vanlig anleggsarbeid i hele uke 15.

Fremdrift viktig for utbyggingen

Er du nabo til Follobaneprosjektets anleggsområder og jernbanen for øvrig, vil du både se og høre arbeidet på jernbanen i påsken. Den togfrie perioden brukes til å gjøre viktig arbeid som kun kan bli gjort når det ikke er ordinær trafikk på jernbanen.  

I påskedagene arbeider våre entreprenører sammen med mannskap fra mange underleverandører. De jobber alle sammen med komplekse og store arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene og områdene som strekker seg fra Oslo S til Ski. Bane NOR har flere byggherreteam på plass for å følge opp arbeidet. Arbeidet som gjøres i påsken er blant annet avgjørende for at vi skal kunne åpne nye Ski stasjon i august og for trafikk gjennom Blixtunnelen i desember.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Ta kontakt med Bane NOR kundesenter, på tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08.00 – 19.00 og lørdag – søndag og helligdager kl. 09.00 – 15.00, eller send e-post til: kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.