Pakking av pukk ved Nittedal stasjon 26.-28. juni

Når begge spor er åpnet forbi Nittedal stasjon må vi gjøre en annen gangs pakking av pukken under sporene. Det gjør vi på nettene fra 26. til 28. juni.

Pakking av pukken er viktig både for sikkerhet og kjørekomfort. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidet foregår mellom kl. 23 og 07 hver natt fra søndag 26. til tirsdag 28. juni. Vi unngår det mest støyende arbeidet i innsovningsperioden, mellom kl. 23 og 01 og kjører maskinene på lavere turtall enn på dagtid for å begrense støyen. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal vi utføre?

Pakking av pukken under sporene blir gjort ved hjelp av en stor, skinnegående pakkmaskin som sørger for å pakke pukken slik at sporene justeres og rettes opp. Dette er viktig både for kjørekomfort og sikkerhet.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Alternativ overnatting

Arbeidet vil bevege seg langs strekningen fra utenfor enden av Tumyrveien til langt ut i Utsiktsveien. For de boligene som ligger nærmest sporene vil støyen det i perioder overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema  innen torsdag 23. juni kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud om alternativt opphold, men mener at du har spesielt behov for alternativ overnatting, kan du kontakte Bane NORs nabokontakt. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 23. juni kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeid fra 26. - 28. juni kan du kontakte:

Nabokontakt Riffat Sultana, mobil 903 68 431 (man-fre 9-15) eller e-post: gjovikbanen@banenor.no  

Byggeleder Frank Kobbhaug, mobil 975 70 765 eller e-post: frank.kobbhaug@banenor.no