Høstens arbeider på Gjøvikbanen

I perioden september til november skal NRC utføre arbeider for Bane NOR på Gjøvikbanen mellom Bjørgeseter og Monsrud. Arbeidet omfatter bytte av gamle jernbanesviller og sveising av skinner. Arbeidene må utføres når det er lite togtrafikk på banestrekningen, og vil derfor bli utført om natten. Det tilbys ikke alternativ overnatting. Vi beklager ulempene arbeidet medfører.

Støykalender og aktiviteter som overskrider kravene om støy.

Planlagte arbeider på natt i tabellen under kan variere noe, og rekkefølgen kan bli endret, grunnet koordinering med andre arbeider på strekningen.

• Arbeidene utføres utenfor innsovningsperioden (23:00-01:00).

• Maskiner kjøres på lavest mulig turtall for å redusere motorstøy

 

Kontakt

• Kontaktperson fra Bane NOR: Prosjektleder Åge Knutsen

• Mobil: 916 56 224

 

Aktivitet

Støyende arbeider

01.09.22-

27.09.22

01:00-09:00 hver natt

Utkjøring av nye sviller på strekning, og innkjøring av gamle sviller

Bruk av anleggsmaskiner, spesielt ved lasting og lossing.

Bruk av kappsag, samt støy fra sveisearbeider (sliping)

09.09.22 kl 22.00 -

11.09.22 kl 17.00

36 timers brudd på jernbanen (stengt for togtrafikk)

Døgnkontinuerlig arbeid.

1652 sviller skal skiftes ut med nye på delstrekning 2 Nord for Harestua

 

Bruk av anleggsmaskiner

Graving i jernbanepukk

Bruk av muttertrekkere

Bruk av pakkmaskin i slutten av bruddet

15.09.22-

01.11.22

01:00-09:00 hver natt

Utkjøring av nye sviller på strekning, og innkjøring av gamle sviller

Bruk av anleggsmaskiner, spesielt ved lasting og lossing.

Bruk av kappsag, samt støy fra sveisearbeider (sliping)

07.10.22 kl 22.00 -

09.10.22 kl 17.00

27 timers brudd på jernbanen (stengt for togtrafikk)

Døgnkontinuerlig arbeid.

1335 sviller skal byttes ut med nye på delstrekning 1 Monsrud stasjon opp mot Harestua Stasjon 

Bruk av anleggsmaskiner

Graving i jernbanepukk

Bruk av muttertrekkere

Bruk av pakkmaskin i slutten av bruddet

22.september – 28.november

01:00-09:00 hver natt

Utkjøring av nye sviller på strekning, og innkjøring av gamle sviller. 1640 sviller skal byttes ut med nye på delstrekning 3 Bjørgeseter 

Bruk av anleggsmaskiner, spesielt ved lessing og lossing.

Bruk av kappsag, samt støy fra sveisearbeider (sliping)

Graving i jernbanepukk

 

rassikringsarbeider på Gjøvikbanen ved Åneby og Kleivatunnelen?

Øvrige arbeider på strekningen:

 

Arbeid ved Kleivatunnelen og Åneby stasjon

På oppdrag for Bane Nor skal Mesta AS utføre fjellsikringsarbeider ved Åneby stasjon og Kleivatunnelen.

Vi vil så langt det er mulig å utføre de mest støyende arbeidene utenom nattestid. Arbeidene vil bestå av følgende:

 • Bruk av maskiner: lift, traktor og agregater
 • Verktøy som bor og muttertrekkere
 • Kleivatunnelen:

  Fra 10.09 kl 03.25 til 11.09 kl 15.25

  Tidspunkter: Døgnkontinuerlig men ikke støyende arbeider i innsovningsperioden mellom kl 23:00 – 01:00

  Åneby stasjon:

  Dato: 10.09

  Dagtid fra kl. 07:00 til 19:00