Brufornyelse Varåa bru

Kongsvingerbanen utbedres, og nå skal vi skifte jernbanebrua som krysser Varåa.

Her har vi en naglet stålbjelkebru i et spenn på 18 meter, som ligger på landkar av betong. Disse har oppnådd sin levetid og ny bru skal derfor fundamenteres på stålkjernepeler. For å forstyrre trafikken minst mulig, jobber vi fra kl. 22:00 til 02:00. Har du behov for alternativ overnatting, kan Kundesenteret kontaktes på kundesenter@banenor.no for tilbud om overnatting 7. til og med 10. oktober.

Dette vil også innebære en del forberedende arbeider med utbedring av en tilkomstvei for anlegget inn til bru, tilkjøring av masser for stabilisering og tilkjøring av utstyr og materiell som skal benyttes i totalbruddene.

For andre spørsmål kontakt:

Behnam Sharifi – Bane NOR
Prosjektleder
Mobil: 452 35 788
E-post: behnam.sharifi@banenor.no

 

Mads Bjerkset – BMO Entreprenør
Anleggsleder   
Mobil: 922 98 920
E-Post: mbj@bmo.no

 

Peder Lyngmo - BMO Entreprenør
KHMS- ansvarlig
Mobil: 950 59 898
E-post: pl@bmoe.no