Anleggs- og vedlikeholdsarbeid på strekningen Kolbotn til Ås helgen 26.-27. mars

26.-27. mars er det en togfri periode på Østfoldbanen. Det vil være anleggs- og vedlikeholdsarbeid på strekningen Kolbotn stasjon til Ås stasjon i denne perioden.

Når det ikke kjører tog på Østfoldbanen mellom Oslo S – Ås/Kråkstad settes det opp alternativ transport, slik at du kommer deg dit du skal mens Bane NOR jobber. 
Foto: Jeronimo Gutierrez/Bane NOR.

I den togfrie perioden skal Bane NOR uføre arbeid som kun kan gjøres når det ikke går ordinær togtrafikk i området.

Buss for tog

Mens arbeidene pågår, vil det ikke kjøre tog på Østfoldbanen mellom Oslo S – Ås/Kråkstad i perioden lørdag 26. mars kl. 03:00 til søndag 27. mars kl. 13:20.  Togselskapene setter opp alternativ transport, slik at du kommer deg dit du skal mens Bane NOR jobber. Se togselskapenes apper og nettsider for mer informasjon!

Kolbotn -ÅS

På strekningen Kolbotn stasjon til Ås stasjon vil det utføres vedlikeholdsarbeid i den togfrie perioden. Strekningen vil være strengt for ordinær togtrafikk slik at entreprenørene blant annet kan benytte maskiner til å pakke sporene og kappe spunt. Det skal også utføres arbeid med kjøreledninger og trekking av kabler samt kontroller og befaringer av anlegget.  Arbeidet er ikke støyende. Maskiner som er i bruk, støyer sammenlignbart med et ordinært togsett.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.