Varsel om støyende arbeid på Nittedal stasjon ut november

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. I slutten av juni starter arbeidet med å fjerne knausen mot Sørliveien inne på stasjonsområdet. Det betyr at det blir perioder med støyende arbeid fram til slutten av november.

Det skraverte området viser hvor arbeidet med å fjerne knausen mot Sørliveien vil foregå. Støy fra pigging og sprenging vil merkes i hele det gule området, og de som bor innenfor det oransje feltet vil merke støyen mest. Ill: Bane NOR.

Berget blir fjernet med boremaskin, gravemaskin med pigghammer og ved sprengning. Arbeidet vil foregå på dagtid mellom kl. 7 og 19, inkludert lørdager. Det blir nødvendig med noe sprenging, og salvene vil varsles på forhånd ved hjelp av sirene. Vi beklager ulempene dette medfører for deg som bor i nærheten.

I forbindelse med pandemien vet vi det er fortsatt mange som har hjemmekontor. Dersom du er blant dem som bor nærmest der anleggsarbeidene foregår (oransj sone på støykartet) kan dette være utfordrende. Da kan du ta kontakt med vår nabokontakt så finner vi en løsning for alternativt opphold på dagtid. Det samme gjelder dersom du jobber natt og behøver å sove på dagen.

Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidet utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Det vil bli utført støymålinger under anleggsaktivitetene. Målingene utføres nær støykildene og på forskjellige avstander mot berørte naboer for å kartlegge avstandsdemping og støynivå.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om arbeidene i denne perioden kan du ta kontakt med:

Nabokontakt Jasmin Elahi – mobil 90368431 (man-fre 9-15) eller e-post gjovikbanen@banenor.no

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.