Varsel om støyende arbeid i Rygge til januar 2022

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Frem til januar vil det foregå spuntarbeider ved planovergang fylkesvei 119 – Larkollveien.

For å etablere en stabil byggegrop der hvor ny Larkollvei skal legges under fremtidig dobbeltspor, må vi lage spuntvegger. Dette varselet gjelder for første del av spuntarbeidet i sørvestlig ende av spunten

Det er lagt opp til å bruke de mest støysvake maskiner som finnes på markedet, men spunting vil uansett være en svært hørbar aktivitet. Det vil i hovedsak benyttes maskiner som vibrerer «spuntnålene» ned i bakken. Støyen vil i stor grad avhenge av grunnforholdene. Store steiner i jorda vil gi mye motstand og mer støy enn fine jordmasser. Hvor langt spuntlyden bærer vil også være avhengig av vindretningen. Det vil være små pauser i arbeidet gjennom dagen, da arbeidet gjøres i intervaller. Støyen vil derfor ikke være kontinuerlig.

Samtidig med spuntingen vil det kunne pågå andre typer støyende arbeider, som graving, lasting og lossing.

Arbeidet vil foregå på dagtid i tidsrommet kl. 07-19 mandag-fredag og vil oppleves som en hakkende dunkelyd.

Arbeid på enkelte lørdager fra kl. 7-19, kan bli aktuelt for å unngå at arbeidet trekker ut i tid. Det vil være opphold i jule- og nyttårshøytiden.

Arbeidet vil gi støy over grenseverdi for 18 boenheter ved Larkollveien og Dillingveien.

Komplett nabovarsel kan du se her.