Varsel om planlagte helgearbeider på Skarnes i november

Det vil være arbeid på kontaktledningsanlegg ved Skarnes stasjon på nattestid i helg i tre påfølgende helger.

Vi er på oppløpssiden med den store oppgraderingen av Skarnes stasjon og gleder oss til åpning og ferdigstillelse av de jernbanetekniiske arbeidene i desember.

Dessverre er det imidlertid noe arbeid som må gjøres på nattestid i helg. Natt til lørdag og natt til søndag i uke 45, 46 og 47 - det vil si resten av  helgene i november - vil det være arbeid på kontaktledningsanlegget. Dette er arbeidsoperasjoner som kun kan utføres når det ikke er ordinør togtrafikk.

Det vil benyttes skinnegående arbeidstog til arbeidet og håndholdte verktøy. For de nærmeste naboene til arbeidene kan det være sjenerende støy. Støyvarsel på sms er sendt til berørte naboer.