Berg- og sikringsarbeid på Bekkelaget

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Østfoldbanen. I den forbindelse vil det pågå arbeid i tilknytning til sikring av støttemurer ved Bekkelaget.

Mandag 20.09.2021 kl. 21:00 – onsdag 22.09.21 kl. 06:00.

Arbeidet utføres av NRC Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer perioder med kraftig nattestøy knyttet til fjellboring og montering av nye stag for sikring og innfesting av eksisterende og nye støttemurer. 

Lørdag 25.09 fra kl. 07:00 - 23:00 og søndag 26.09, kl. 07:00 - 18:00

Bane NOR og entreprenør NRC Bane AS skal i helgen 25.09 - 26.09 utføre svært støyende arbeid på dagtid, i forbindelse med sikring av støttemur på Bekkelaget. Vi skal benytte lastebil fra jernbanesporet, som skal suge pukk fra sikringsnett mellom Mosseveien og jernbanen.

Mandag 27.09 til fredag 01.10, fra kl. 21:00 til kl.06:00

Det vil også utføres nattarbeid i perioden 27.09 til 01.10 av NRC Bane AS. Det vil pågå arbeid med demontering av sikringsnett på oversiden av Mosseveien i området ved Ulvøya. Dette er arbeider som ikke skal være støyende, da det kun vil være tomgangskjøring for liftbil plassert langs Mosseveien.

Vi beklager ulempene som følge av støy, og gjør samtidig oppmerksom på at helsemyndighetene i bydelen har innvilget dispensasjon fra støybestemmelsene. I tillegg er politiet rutinemessig informert om det planlagte arbeidet.

I innsovningstiden fra 23:00 til 01:00 vil det være stille. Maskiner og utstyr er støydempet så langt det lar seg gjøre. 

For dette arbeidet tilbyr vi ikke alternativ overnatting.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til kundesenter@banenor.no