Støyende nattarbeid på Monsrud 29. november til 5. desember

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det blir nattarbeid på Monsrud fra 29. november til 5. desember. Da gjør vi arbeid vi bare kan gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Vi bytter ut kontaktledningsanlegget, som gir strøm til toget. Foto: Elin Agathe Hult, Bane NOR

Arbeidet vil foregå hver kveld og natt mellom kl. 19 og 07 fra mandag 29. november til søndag 5. desember.

Hva slags arbeid skal vi gjøre?

I denne perioden skal vi gjøre ulike typer arbeid. Nord for kulverten i Paradisveien blir det riving av master til kontaktledningen, og etablering av nytt kontaktledningsanlegg. I tillegg blir det kortvarige perioder med sveising fra mandag til fredag. Vi kommer til å benytte skinnegående lastebil og gravemaskiner, vanlig gravemaskin og lastebil. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger i nærheten av stasjonen kan arbeidene denne uka komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen fredag 26. november kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er fredag 26. november kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet fra mandag 29. november til søndag 5. desember kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no - mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Olav Eidsten Bjørnå, e-post olav.eidsten.bjorna@banenor.no – mobil 466 48 479