Sporadisk nattarbeid på Nittedal i siste del av oktober

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det blir sporadisk nattarbeid ved Nittedal stasjon de fleste netter i siste del av oktober. Vi arbeider både med å fjerne kollene ut mot Sørliveien og bytte ut kontaktledningsanlegget. Mye av dette arbeidet kan vi bare gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Mange master til ny kontaktledning er på plass langs jernbanen i Nittedal. I løpet av oktober setter vi opp flere av dem. Kontaktledningen gir kjørestrøm til toget. De nye mastene erstatter de gamle kreosotbehandlede tømmermastene. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Disse nettene blir det arbeid på Nittedal stasjon mellom kl. 00.30 og kl. 06.30: natt til søndag 17. oktober, alle netter mellom torsdag 21. og onsdag 27. oktober og natt til lørdag 30. og søndag 31. oktober.

Hva arbeider vi med?

Fra onsdag 20. til onsdag 27. oktober blir det arbeid med å sette opp nye stålmaster til kontaktledningsanlegget, og vi monterer ny kontaktledning. Vi bruker skinnegående lastebil, gravemaskin og maskin med lift for å gjøre dette monteringsarbeidet.

For at vi ikke skal støye mer enn nødvendig vil maskinene bli kjørt roligere enn på dagtid, og motoren blir skrudd av når det blir stillestående arbeid. I tillegg starter vi ikke dette arbeidet før kl. 01.00, som er etter det som regnes som innsovningsperioden.

Natt til søndag 17. oktober, natt til lørdag 23. og søndag 24. oktober og natt til lørdag 30. og søndag 31. oktober skal vi jobbe videre med å pigge bort to koller langs sporet i retning Oslo. Den ene ligger mellom Tumyrveien og Vestliveien. Den andre ligger enda lenger bort fra stasjonen i retning Oslo, mellom Tumyrveien og Nordliveien. Vi bruker gravemaskin med pigg for å fjerne fjell. Arbeidet vil bli utført over tre perioder fra kl. 00.30 til kl. 06.30. I tillegg skal vi disse nettene bore hull til fundamenter for master til ny kontaktledning. Til det bruker vi et skinnegående boretog.

Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger kan arbeidene disse nettene komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen torsdag 14. oktober kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Har du allerede fått bekreftet alternativ overnatting 30.-31. oktober og ønsker å utvide dette til natten 29.-30. oktober, vennligst svar på bookingbekreftelsen fra kundesenteret. Bane NOR vil i de tilfellene organisere alternativ overnatting for natten 29-30 oktober, men vi kan ikke garantere samme hotell begge nettene.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 14. oktober kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene 17.-31. oktober kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no  , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no