Nattarbeid ved Skarnes stasjon 27. og 28. februar

Bane NOR oppgraderer Skarnes stasjon frem mot sommeren 2022. I disse dager utføres spuntarbeider ved stasjonsområdet. Mestrparten av arbeidet gjøres på dagtid i midtuke. Vi kommer dessverre likevel ikke utenom helge- og nattarbeid. I forbinelse med arbeidsperiode på Kongsvingerbanen den siste helgen i februar vil prosjektet benytte anledningen til å utføre nødvendige spuntarbeider ved spor. Dette må gjøres i perioder uten ordinær togdrift.

For fullstendig nabovarsel: 

Nabovarsel/støyvarsel: Støyende arbeider 27. og 28. februar.

Vi beklager ulemer for naboer!