Nattarbeid på Østfoldbanen Vestre linje 17. - 21. juni.

Vi moderniserer og vedlikeholder Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 17. – 21. juni foregå maskinelt vedlikehold av spor på en rekke delstrekninger og steder mellom Moss og Berg stasjon.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra oss, og vil foregå i tidsrommet mellom 22.00 og 06.00 de aktuelle nettene. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) samt etterfylling og fordeling av ny ballastpukk i sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres. 

Detaljer om arbeidet 

Natt til fredag 18. juni kjøres pakkmaskin på utvalgte delstrekninger mellom Moss og Dilling, Haug og Råde samt Onsøy og Sandesund (spor 2). Påfølgende natt kjøres ballastfordeler i de samme områdene. 

Natt til lørdag 19. juni kjøres pakkmaskin på utvalgte delstrekninger mellom Rolvsøy og Sandesund, Sandesund (spor 1) og Skjeberg stasjon. Påfølgende natt kjøres ballastfordeler i de samme områdene.

Natt til søndag 20. juni kjøres pakkmaskin på utvalgte delstrekninger mellom Skjeberg og Ingedal samt Berg stasjon. Påfølgende natt kjøres ballastfordeler i de samme områdene. 

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid. Tilstrekkelig mengde med ballastpukk som er riktig fordelt i sporet, bidrar til ytterligere sporstabilitet, noe som er viktig blant annet for å forhindre solslyng.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no