Nattarbeid Østfoldbanen Vestre og Østre linje 1. - 8. mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 1. mai til 8. mai foregå nødvendig maskinelt vedlikehold av sporene på en rekke steder og delstrekninger på Vestre og Østre linje.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR og vil foregå om natten (23:00-05:00). Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for fordeling av ballastpukk og pakking (stabilisering og justering) av sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Detaljer om arbeidene på Østfoldbanen Vestre linje

  1. – 3. mai: Fordeling av ballastpukk på delstrekninger mellom Bekkelaget og Ski.
  2. – 4. mai: Pakking (stabilisering) av sporveksler ved Dilling og Råde.
  3. – 5. mai: Pakking (stabilisering) av sporveksler ved Fredrikstad og Lisleby.
  4. – 6. mai: Pakking (stabilisering) av sporveksler ved Kambo.
  5. – 7. mai: Pakking (stabilisering) av sporveksler ved Hølen.
  6. – 8. mai: Pakking (stabilisering) på delstrekninger mellom Kolbotn og Ski. 

Detaljer om arbeidene på Østfoldbanen Østre linje 

  1. - 7. mai: Pakking (stabilisering) av spor og sporveksler på strekningen Kråkstad-Mysen
  2. – 8. mai: Fordeling av ballastpukk på strekningen Ski-Kråkstad

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid. Tilstrekkelig mengde med ballastpukk som er riktig fordelt i sporet, bidrar til å sikre at sporene ligger stabilt, noe som er viktig blant annet for å forhindre solslyng.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Vi gjør oppmerksom på at det i forbindelse med disse arbeidene ikke gis tilbud om alternativ overnatting. For andre opplysninger, ta kontakt med:

Gunnar Haug
Byggeleder
Mobil:    916 50 373 (08-16)
E-post:   hagu@banenor.no