Nattarbeid mellom Kjelsås og Movatn

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Gjøvikbanen. I den forbindelse pågår det et viktig arbeid med å skifte ut kontaktledningsmaster på strekningen mellom Grytebekken nord for Kjelsås og Nordre Movatn.

Arbeidet vil foregå på nattetid (01.00-05.00) i perioden 17. – 21. desember. Aktiviteten vil forårsake støy. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige (ca. 60 minutter) per fundament på arbeidsstedet, og i tillegg begrenset til én natt per arbeidssted.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no