Helgearbeid på Skarnes 26.-29. mars

Siste helgen i mars er det diverse arbeider ved Skarnes stasjon, deriblant etablering av ny gangkulvert under sporene.

Arbeidsperioder på jernbanen i helger benyttes til å utføre nødvendig vedlikehold og oppgradering på jernbaneinfrastruktur. Da utføres oppgaver som ikke kan utføres mens togtrafikken går. I dette tilfellet vil det blant annet etableres en ny gangkulvert under sporet.

Vi ønsker å unngå både helgearbeid og nattearbeid i prosjektet så langt det er mulig, men innimellom må det dessverre til. Vi beklager ulemepne for naboer!

Nabovarsel/støyvarsel: Støyende arbeider 26. - 29. mars.