Nattarbeid - Rassikring Gjøvikbanen

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i perioden november t.o.m. januar foregå fjellsikring på nattetid en rekke steder langs Gjøvikbanen. Hensikten er å forebygge steinras og utglidning av masser under sporet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Mesta på oppdrag fra Bane NOR, omfatter blant annet rensk av fjellskjæringer, innfesting av sikringsbolter og stag, betongsprøyting samt uttransport av masser. I tillegg vil det foregå rensk av åpne grøfter og bekkeløp for å sikre bedre drenering.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om nattarbeidene.

For nærmere informasjon om arbeidene, ta gjerne kontakt på dagtid (08-16) med;

Behnam Sharifi
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 452 35 788
E-post: behnam.sharifi@banenor.no