Omfattende sporarbeid mellom Oppegård og Kolbotn

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I sommer blir det stor aktivitet i Follo. I løpet av fem travle uker skal skinner og sviller byttes ut i begge sporene mellom Oppegård og Kolbotn. Ved Oppegård skal i tillegg fire sporveksler byttes ut.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av spesialtog for sporombygging, samt gravemaskiner og dieseldrevne spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av de nye sporene. I perioder må det også påregnes støy knyttet til diverse håndholdt utstyr for kapping, sliping og sveising.

Beskrivelse av arbeidene
Arbeidene mellom Oppegård og Kolbotn vil foregå i tidsrommet fra 23. juni til 30. juli. Det vil bli jobbet døgnkontinuerlig, men særlig støyende arbeid vil i hovedsak foregå på dagtid (man-søn) mellom kl. 08.00 og 17.00. Mest støy vil det være på dagtid i perioden 3. – 10. juli når sporombyggingstoget er i bruk.

I perioden 10. – 22. juli vil det foregå sliping av nye skinneskjøter på natta. Vi vil forsøke å begrense omfanget så mye som mulig, men gjør oppmerksom på at disse arbeidene vil forårsake kortvarige perioder med kraftig støy. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at spesialmaskinene hele tiden er i bevegelse, noe som bidrar til at periodene med intensiv støy blir relativt kortvarige og forbigående.

Trangt om P-plassene ved Oppegård stasjon
Som et ledd i gjennomføringen av de omfattende sporarbeidene, vil det bli etablert et rigg- og anleggsområde ved Oppegård stasjon. Dette innebærer at det i anleggsperioden vil være en kraftig reduksjon i parkeringstilbudet ved stasjonen. Vi beklager ulempene som følge av dette, men minner samtidig om at Rosenholm og/eller Langhus kan være aktuelle alternativer for alle som er avhengige av bil.

Østfoldbanen stengt for ordinær trafikk
I hele anleggsperioden er Østfoldbanen stengt for ordinær togtrafikk. NSB iverksetter et omfattende opplegg med buss for tog. På NSBs hjemmeside (www.nsb.no) finner du mer informasjon om det alternative transportopplegget gjennom sommeren. Togtrafikken vil gå som normalt fra mandag morgen 30. juli.

Døgnbemannet vakttelefon
Som et ledd i informasjonsberedskapen er det opprettet et eget telefonnummer (400 27 531). Telefonen er døgnbemannet, men vi  gjør oppmerksom på at det IKKE er mulig å sende SMS til dette nummeret.

For mer informasjon om de planlagte arbeidene, ta kontakt med:

Per Erik Langbråten
Mobil: 976 77 591
E-post: per.erik@kantech.no