Nattarbeid ved Lisleby stasjon

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 24.00-04.00 natt til onsdag 12.12. bli utført maskinelt sporvedlikehold i søndre ende av Lisleby stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

Bane NOR beklager
Avslutningsvis benytter vi anledningen til å beklage at naboene ikke ble informert/varslet om støyende arbeid som bie utført på dagtid i løpet av de to siste helgene i november. Manglende varsling skyldes at våre rutiner for intern informasjonsutveksling og oppfølging dessverre sviktet.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Gunnar Haug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no