Oppdatert varsel om nattarbeid Sarpsborg

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 22.00-06.00 natt til 15.11. bli utført maskinelt sporvedlikehold i sørenden av Sarpsborg stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Vi beklager sen varsling, men gjør samtidig oppmerksom på at dette oppdaterte varselet omfatter arbeid som etter planen skulle vært utført natt til 13.11. (ref. nabovarsel 7.11.). Arbeidene har imidlertid dessverre blitt forsinket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Gunnar Haug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no