Nattarbeid Sarpsborg-Skjeberg

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til lørdag 4. og søndag 5. august bli utført nattarbeid mellom Sarpsborg og Skjeberg. Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av utstyr for kapping og sveising av skinneskjøter. 

Beskrivelse av arbeidene
Arbeidet som skal utføres er såkalt nøytralisering. Arbeidet innebærer at sporet kappes og sveises. Hensikten er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og på den måten bidra til å redusere risikoen for blant annet solslyng og skinnebrudd.

Sporarbeidene vil foregå i tidsrommet mellom kl. 19.00 og 05.00 begge nettene, og vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at det dreier seg om punktvis kapping og sveising, og at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarige. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt. 

For mer informasjon om de planlagte arbeidene, ta kontakt med; 

Prosjektleder Henrik Ulfsby
Norsk Jernbanedrift
Mobil:   459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no