Nattarbeid Sarpsborg-Halden

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til 2. oktober bli utført maskinelt sporvedlikehold på strekningen mellom Sarpsborg og Halden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet fra 22.00-06.00 begge netter. Arbeidene vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for sporjustering.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Gunnar Haug
Bane NOR Infrastrukturdivisjonen
Område Øst
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no