Nattarbeid Roa-Eina

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i perioden 11.- 14.10. bli utført maskinelt sporvedlikehold mellom Roa og Eina.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

Gjennomføring av arbeidene
Natt til 12. og 13.10. foregår arbeidet på strekningen mellom Roa og Jaren. Natt til 14.10. foregår arbeidet på strekningen Hennung-Eina.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no

Gunnar Haug
Prosjektleder
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no