Nattarbeid Østfoldbanen

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 17. – 19.10. bli utført maskinelt sporvedlikehold på flere delstrekninger og steder langs Østfoldbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Når og hvor skal det jobbes?
Natt til 18.10.: Moss-Dilling, Sandesund og Sarpsborg (22.30-06.00)
Natt til 19.10.: Skjeberg-Ingedal og Sarpsborg stasjon (22.30-06.00)

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: hko@banenor.no