Nattarbeid Østfoldbanen

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 8. – 12.10. bli utført maskinelt sporvedlikehold ved fire stasjoner på Østfoldbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Når og hvor skal det jobbes?
Natt til 9.10.: Holmlia stasjon (24.00-06.00)
Natt til 11.10.: Ås og Vestby stasjon (22.00 – 06.00)
Natt til 12.10: Langhus stasjon (01.00-06.00)

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting på hotell. Vi understreker at evt. alternativ overnatting må avtales med byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold blir dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil:   916 55 989
E-post: hko@banenor.no

Gunnar Haug
Prosjektleder
Mobil:   916 50 373
E-post: hagu@banenor.no