Nattarbeid Østfoldbanen

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til 2. august bli utført maskinelt sporvedlikehold over en strekning på om lag  lag 1,5 kilometer forbi Borgenhaugen sør for Sarpsborg.

Arbeidene utføres i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 06.00, vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for sporjustering og fordeling av ballastpukk i sporet. 

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med; 

Gunnar Haug
Bane NOR Infrastrukturdivisjonen
Område Øst

Mobil: 916 50 373
E-post: gunnar.haug@banenor.no