Økt omfang av nattarbeid mellom Oppegård og Kolbotn

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I sommer er det stor aktivitet, spesielt mellom Oppegård og Kolbotn der vi er i gang med å skifte ut skinner, sviller og sporveksler.

I følge opprinnelige planer, skulle det meste av særlig støyende arbeidsoppgaver utføres på dagtid. På grunn av vedvarende sol, tørke og unormalt høye sommertemperaturer er vi imidlertid nødt til å utføre en større del av arbeidene på natta.

Kapping og sveisearbeid
Arbeidsoppgavene dreier seg i hovedsak om punktvis kapping, sveising og sliping for nøytralisering av de nye sporene. Nøytralisering handler om å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og er et viktig og nødvendig tiltak for å forebygge solslyng om sommeren og skinnebrudd i vinterhalvåret.

For at nøytralisering skal kunne gjennomføres på en korrekt måte, må temperaturen i skinnestålet ligge mellom 18 og 23 grader. De rådende værforholdene gjør at temperaturen ligger langt høyere gjennom store deler av døgnet. Det er målt opp mot 70 grader på det meste. Dette gjør at vi dessverre er nødt for å ta natta til hjelp i større utstrekning enn opprinnelig planlagt.

Vi beklager de ekstra ulempene som følge av støy og uvante lyder på natta, men ber samtidig om forståelse for det ekstraordinære behovet som vær- og føreforhold har medført. I tillegg vil vi understreke at vi vil forsøke å begrense omfanget av støyende nattarbeid så mye som mulig. Som et ledd i dette vil vi blant annet kun utføre grovsliping av nye skinneskjøter på natta. Den mer tidkrevende finslipingen vil bli utført på dagtid.

Østfoldbanen stengt for ordinær trafikk
Vi minner om at Østfoldbanen er stengt for ordinær togtrafikk i hele (23.6. – 30.7.). På NSBs hjemmeside (www.nsb.no) finner du mer informasjon om det alternative transportopplegget.

For mer informasjon om de planlagte arbeidene, ta kontakt med:
Per Erik Langbråten
Mobil: 976 77 591
E-post: per.erik@kantech.no