Nattarbeid Monsrud-Bjørgeseter

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i perioden 27.-31.8. foregå nattarbeid knyttet til utskifting av skinner på strekningen mellom Monsrud og Bjørgeseter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Detaljer om arbeidene
Arbeidene omfatter bytting av skinner på strekningen mellom Monsrud og Bjørgeseter, og vil foregå i tidsrommet fra 01.00-05.00 hver natt i perioden.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no