Nattarbeid mellom Raufoss og Nygard

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 12. -15.11. bli utført nattarbeid på en del av strekningen mellom Raufoss og Nygard.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av NJD A/S på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Detaljer om arbeidene
Arbeidene omfatter montering av nye master for kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 05.30 hver natt i perioden. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det dreier seg om mobilt arbeid, noe som innebærer at det ikke blir flere sammenhengende netter med støy på samme sted.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av arbeidene, kan vi tilby alternativ overnatting på hotell. Vi presiserer at dette må avtales med byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at evt. utgifter til alternativ overnatting vil bli dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon om arbeidet, og evt. henvendelser om alternativ overnatting, ta gjerne kontakt med;

Vegard Slaaen
Fagsjef NJD A/S
Mobil: 411 60 293
E-post: vegard.slaaen@njd.no

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no