Nattarbeid mellom Oslo S. og Ski

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til 16. og 17.11. bli utført maskinelt sporvedlikehold i det ene hovedsporet på tre delstrekninger mellom Oslo S. og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 24.00-06.00 begge netter. Støyen vil blant annet være knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt. 

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene. 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt på dagtid (08-16) med; 

Gunnar Haug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no