Nattarbeid mellom Lunner og Gran

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det natt til lørdag 15. september bli foretatt utskifting av skinner på deler av strekningen mellom Lunner og Gran.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres i Bane NORs egenregi, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Gjennomføring av arbeidene
Sporarbeidene utføres i tidsrommet mellom fredag 14.9. kl. 20.00 og lørdag 15.9. kl. 08.00.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Vi gjør oppmerksom på at det forestående skinnebyttet er ett av flere tiltak for modernisering av Gjøvikbanen som vil bli utført i samme periode. Gjennomføringen av tiltakene innebærer endringer i togtilbudet på Gjøvikbanen den aktuelle helgen. For mer informasjon, se www.nsb.no eller kontakt NSBs Kundesenter på tlf.61 05 19 10.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Jan Emil Haga
Arbeidsplanlegger, Bane NOR
Mobil: 400 27 500
E-post: jan.emil.haga@banenor.no