Nattarbeid mellom Grua og Roa

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 14. - 17.12. bli utført nattarbeid på strekningen mellom Grua og Roa.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av NJD A/S på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes. Arbeidene omfatter montering av nye master for kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 05.30 hver natt i begge de respektive periodene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon om arbeidet, og evt. henvendelser om alternativ overnatting, ta gjerne kontakt med;

Vegard Slaaen
Fagsjef NJD A/S
Mobil: 411 60 293
E-post: vegard.slaaen@njd.no

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no