Nattarbeid i Vestby

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommene 12.-17. og 24.-31. juli. foregå ekstraordinært nattarbeid knyttet til utskifting av sviller ved Vestby stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utskiftingen av sviller foregår i regi av Norsk Jernbanedrift på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidene vil bli utført i tidsrommet mellom kl. 21.00 og 07.00 de aktuelle nettene. Vi understreker at det er vedvarende og unormalt høye dagtemperaturer som gjør at svillebyttet må foregå på natta. Utskifting på dagtid ville ført til omfattende problemer med solslyng pga. ekstremt høy temperatur i skinnestålet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men ber samtidig om forståelse for at vær- og føreforhold gjør at det er nødvendig å ta natta til hjelp for å få gjennomført nødvendig modernisering og oppgradering av Østfoldbanen.

For mer informasjon om arbeidene, ta kontakt med;

Prosjektleder Henrik Ulfsby
Norsk Jernbanedrift
Mobil: 459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no